Hulsbosch & Broekhoff
Duinaveruit 4
2224 DV Katwijk
Tel. 06 203 09 139
info@hulsboschenbroekhoff.nl

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt - er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een bommelding - dan zijn het BHV'ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo'n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.
Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn gearriveerd. Zij hebben als taak om in een situatie met gevaar voor de veiligheid of de gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken. Tijdens een BHV cursus leert de cursist het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het beperken en het bestrijden van brand en het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Cursus : Bedrijfshulpverlening (BHV)
Duur : 4 dagdelen (basiscursus) 2 dagdelen (herhaling)
Cursisten : Maximaal 12 personen
Cursusmateriaal : Basisopleiding Bedrijfshulpverlener 18e druk ISBN: 978-94-90379-377
Certificering : Diploma BHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening)
Prijs : Volgens offerte