Hulsbosch & Broekhoff
Duinaveruit 4
2224 DV Katwijk
Tel. 06 203 09 139
info@hulsboschenbroekhoff.nl

Reanimatie

Volwassenen reanimatie en AED (BLS/AED)

Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

In de cursus BLS /AED leert u het op de juiste manier uitvoeren van een reanimatie. Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). U leert u hoe het slachtoffer benaderd, hoe u hartmassage geeft, hoe u moet beademen čn hoe u de Automatisch Externe Defibrillator (AED) moet gebruiken. Tevens wordt er uitgebreid aandacht gegeven aan hoe u het slachtoffer met hartklachten herkent en hoe u dan moet handelen.

Cursus : Volwassene Reanimatie & AED (BLS/AED)
Duur : 1 dagdeel
Cursisten : Maximaal 12 personen
Cursusmateriaal : Lesboek BLS/AED
Certificering : Indien gewenst Certificaat Nederlandse Reanimatie Raad
Prijs : Volgens offerte


Baby en Kinderreanimatie (PBLS)

Bij Hulsbosch & Broekhoff kunt u ook een speciale reanimatie cursus, specifiek gericht op kinderen, volgen. Hier leert u omgaan met het feit dat een kind fysiek kleiner is. Tevens leert u dat een kind nog beter geholpen kan worden wanneer u deze iets anders benadert dan bij de reanimatie van een volwassene. Dit omdat de achterliggende oorzaak van een circulatiestoornis bij kinderen vaak anders is.

Cursus : Baby en Kinderreanimatie (Pediatric Basic Life Support)
Duur : 1 dagdeel
Cursisten : Maximaal 12 personen
Cursusmateriaal : Lesboek BLS/AED
Certificering : Indien gewenst Certificaat Nederlandse Reanimatie Raad
Prijs : Volgens offerte